Stafettfest!

Stafettfest! (perfekt pass för att träna på olika kanottyper och samarbete)

Dela in i grupper om 2 och 2, 3 och 3 eller 4 och 4.

Ta fram de olika kanottyper som finns på klubben, i detta exempel använder vi oss av tre olika typer.

Varje lag får en egen start/målplats på land där en uppsättning av de tre olika kanottyperna finns att tillgå.

Gruppen ska sedan paddla en utsedd bana, ett varv med varje kanottyp. Vilken ordning de paddlar de olika kanottyperna i spelar ingen roll. Efter varje genomförd sträcka ska kanoterna lyftas upp på land och växling till nästa sträcka med en ny kanottyp sker. Stafetten kan genomföras på flera olika sätt. Antigen med en längre bana där hela laget jobbar tillsammans på alla sträckor. Eller på en kortare bana där ex två i varje fyra-lag kör sträckan och växlar över till nästa par som kör samma sträcka i en ny kanottyp. Vid kortare sträckor kan du som tränare utgöra vändningspunkt ute på vattnet och därmed förkorta eller förlänga sträckan beroende på laget placering för tillfället, och därmed skapa en så jämn tävling som möjligt.

Passet avslutas med en gemensam samling på land. Bra tillfälle att klura på likheter och skillnader med de olika kanottyperna!

Kommentera gärna nedan hur ni gjorde passet, fyll på med varianter och erfarenheter!

Lämna en kommentar